Siirry pääsisältöön
Kaavakartta

Kaavoitus

Kunnan kaavoitustoimen tavoitteena on luonnonvaroja ja ympäristöä arvostava maankäytön suunnittelu siten, että tuloksena on turvallinen, terveellinen, viihtyisä, toimiva ja omaleimainen Ruokolahti. Suunnittelussa, lupamenettelyssä ja valvonnassa huomioidaan maanomistajan tarpeet, ympäristön kulttuuriarvot, luonnon monimuotoisuus ja ympäristönsuojelu.

Maankäyttö ja rakennuslain mukaan asema- ja yleiskaavoituksesta vastaa kunta. Kunnan tavoitteena on jokaisen kaavahankkeen yhteydessä:

  • pitää yllä arvokkaat monipuoliset luontosuhteet
  • säilyttää kunnan rakennetussa ympäristössä näkyvä pitkä historia
  • luoda viihtyisä ja turvallinen elinympäristö, jossa kaikenikäisten ruokolahtelaisten on hyvä elää ja toimia
  • turvata kuntalaisten osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun
  • varmistaa suunnittelun laatu, vuorovaikutteisuus ja asiantuntemuksen monipuolisuus
  • huolehtia avoimesta tiedottamisesta käsiteltävinä olevissa asioissa

Kaavahankkeista saa tietoa seuraamalla kunnan ilmoitustaulua, ilmoituksia paikallislehdistä sekä kunnan verkkosivuja. Ajankohtaisia kaavahankkeita ja kaavatilannetta esitellään vuosittain julkaistavissa kaavoituskatsauksissa.

Lisää tietoa kaavoituksesta ja maankäytön suunnittelusta löytyy muun muassa ympäristöhallinnon sivuilta.


Ruokolahden karttapalvelu

Karttapalvelusta pääset tutustumaan kunnan

  • Asemakaava-, ranta-asemakaava sekä kaavayhdistelmiin
  • Paikkatietoaineistoihin
  • Tonttitarjontaan

Palvelusta löytyy myös seuraavia aineistoja:

  • Liikuntapalvelut
  • Osoitteet, tiennimet ja rakennukset
  • Kiinteistöt, tunnukset, rajat ja merkit
  • Ympäristökeskus SYKE
  • Museovirasto

 

Karttapalvelu

 

 

Vireillä olevat kaavamuutokset


Pappilanlahden kaavamuutos
⇒ ehdotusvaihe 28.9. - 29.10.2023

Kuulutus 28.9.2023                             Päivitetty OAS

Kaavaehdotus                                            Selostus

 


Virastotien alueen kaavamuutos
⇒ hyväksytty 11.1.2024

Kaavaehdotus                                Selostus

Päivitetty OAS           

              


Särkijärven aurinkovoimala osayleiskaava
⇒ OAS

  OAS 26.10.2023

 


Paloaseman kaavamuutos
⇒ OAS nähtävilläolo

Kuulutus 21.12.2023       

OAS 

Kaavoitusprosessi ja vaikuttaminen

Kaavaprosesseihin on mahdollista vaikuttaa jättämällä mielipiteitä ja muistutuksia tai osallistumalla hankkeiden yhteydessä järjestettäviin yleisötilaisuuksiin.

Lue lisää