Siirry pääsisältöön
Kaavakartta

Kaavoitus

Kunnan kaavoitustoimen tavoitteena on luonnonvaroja ja ympäristöä arvostava maankäytön suunnittelu siten, että tuloksena on turvallinen, terveellinen, viihtyisä, toimiva ja omaleimainen Ruokolahti. Suunnittelussa, lupamenettelyssä ja valvonnassa huomioidaan maanomistajan tarpeet, ympäristön kulttuuriarvot, luonnon monimuotoisuus ja ympäristönsuojelu.

Maankäyttö ja rakennuslain mukaan asema- ja yleiskaavoituksesta vastaa kunta. Kunnan tavoitteena on jokaisen kaavahankkeen yhteydessä:

  • pitää yllä arvokkaat monipuoliset luontosuhteet
  • säilyttää kunnan rakennetussa ympäristössä näkyvä pitkä historia
  • luoda viihtyisä ja turvallinen elinympäristö, jossa kaikenikäisten ruokolahtelaisten on hyvä elää ja toimia
  • turvata kuntalaisten osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun
  • varmistaa suunnittelun laatu, vuorovaikutteisuus ja asiantuntemuksen monipuolisuus
  • huolehtia avoimesta tiedottamisesta käsiteltävinä olevissa asioissa

Kaavahankkeista saa tietoa seuraamalla kunnan ilmoitustaulua, ilmoituksia paikallislehdistä sekä kunnan verkkosivuja. Ajankohtaisia kaavahankkeita ja kaavatilannetta esitellään vuosittain julkaistavissa kaavoituskatsauksissa.

Lisää tietoa kaavoituksesta ja maankäytön suunnittelusta löytyy muun muassa ympäristöhallinnon sivuilta.


Ruokolahden karttapalvelu

Karttapalvelusta pääset tutustumaan kunnan

  • Asemakaava-, ranta-asemakaava sekä kaavayhdistelmiin
  • Paikkatietoaineistoihin
  • Tonttitarjontaan

Palvelusta löytyy myös seuraavia aineistoja:

  • Liikuntapalvelut
  • Osoitteet, tiennimet ja rakennukset
  • Kiinteistöt, tunnukset, rajat ja merkit
  • Ympäristökeskus SYKE
  • Museovirasto

 

Karttapalvelu

 

 

Vireillä olevat kaavamuutokset


Särkijärven aurinkovoimala osayleiskaava
⇒ luonnosvaiheen nähtävilläolo 20.6 - 19.7.2024

  Kuulutus 20.6.2024                             Päivitetty OAS

  Kaavaluonnos                                              Liite 1.     Liite 2.


Paloaseman kaavamuutos
⇒ luonnosvaiheen nähtävilläolo 6.6. - 5.7.2024

Kuulutus 6.6.2024                          Päivitetty OAS

Kaavaluonnos                                       Selostus 

 
 

Kaavoitusprosessi ja vaikuttaminen

Kaavaprosesseihin on mahdollista vaikuttaa jättämällä mielipiteitä ja muistutuksia tai osallistumalla hankkeiden yhteydessä järjestettäviin yleisötilaisuuksiin.

Lue lisää