Siirry pääsisältöön

10. Ruokolahden sisäinen kauneus ja elinvoiman perusta: ihmiskasvoinen Ruokolahti

Elinvoimakyselyssä emme olleet niinkään ylpeitä ruokolahtelaisten ihmisten elämän ja työn tuloksista, vaan elintilaamme ympäröivästä luonnosta. Luonnon arvostamisen ja luonnosta huolehtimisen lisäksi meidän tulee strategiavalinnoissamme kiinnittää huomiomme siihen, miten tulevaisuudessa ylpeytemme ruokolahtelaisina ihmisinä lisääntyisi myös meidän omista toimistamme.

Keskinäinen huolenpito, elävä ja aito yhteisöllisyys, avoimuus, yhtenäinen kasvatusote, tietojen kartuttaminen, oman osaamisemme kokoaminen ja kehittyneempi työnjako (esim. yritysten kesken) yhdistettynä uusiutuvaan ja kestävään elinkeinotoimintaan loisi edellytyksiä ihmiskasvoisen Ruokolahden kehittymiselle.

Kohderyhmien ja esiintyjien valintaa varten nimetään enintään kolmen hengen työryhmä, joiden jäsenet toimivat tilaisuuksien isännöijinä. Luento- /dialogisarjaan kutsutaan mukaan myös valtakunnallisesti tunnettuja ja tunnustettuja ajattelijoita tai vaikuttajia. Luentosarjan tarkoituksena on rakentaa ja vahvistaa kaikkia kuntalaisia yhdistävää eetosta ruokolahtelaisen elinvoiman perustana. Tallennetaan tapahtumat jälkikäteenkin kaikkien kiinnostuneiden katsottaviksi.

Toteutettu
Päivitys 25.1.2024
Elinvoimaohjelman ohajusryhmän kokouksessa 24.1.2024 syvennyttiin lukuun 10. Ryhmässä esitettiin aiheeseen 4 jalkautustapaa
- Luentosarja
- Väestöpyramidin muuttaminen aktiivisella muuttoliikkeeseen vaikuttamisella
- Parempaa asiakaspalvelua yrityksiin
- Omalääkäri/Omahoitaja hyvinvointipalveluihin

Ruokolahdella on luennoitu paikallishistoriasta ja edistetty Ruokolahti eetosta Ruokolahti-Seuran tiistai-tarinoissa kesästä 2007 lähtien Ruokolahti-talolla. Tilaisuuksien alussa on lyhyt alustus päivän aiheesta ja sen jälkeen osallistujilla on mahdollisuus keskustella, kommentoida  ja kysellä päivän teemasta. Tiistai-tarinat alkavat vuonna 2024 ti 11.6. ja tarinoita kerrotaan elokuuhun asti.

Päivitys 31.7.2023
Elinkeinosihteeri on selvittänyt aiemmassa kokouksessa nimettyjen luennoijien hintatasoa, joka todetaan tässä tilanteessa liian korkeaksi kunnalle. Luentosarja halutaan käynnistää vetovoimaisen luennoitsijan johdolla, joten asia siirretään tulevaisuuteen odottamaan parempaa tilannetta.

Päivitys 30.6.2023
13.6.2023 järjestettiin neljän hengen työryhmän kokous, jossa kunnan elinkeinosihteerin sijainen Sami Rasimus, vapaalla oleva elinkeinosihteeri Asko Ali-Marttila, hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja Aleksi Puustjärvi ja Risto Luukkonen suunnittelivat kohdan toteutusta. Elinkeinosihteeri Sami Rasimus valtuutettiin selvittämään keskusteluissa esiin nousseiden luennoitsijoiden palkkiotasoa.

Työn alla / suunnittelussa
Luentosarja halutaan käynnistää vetovoimaisen luennoitsijan johdolla, joten asia siirretään tulevaisuuteen odottamaan parempaa tilannetta.

Vastuu
Elinkeinotoimi, Kansalaisopisto ja Hyvinvointipalvelut

Ruokolahti eetos, kuten se on Risto Luukkosen johdolla muotoiltu: Luotamme toisiimme, uskomme meistä löytyvän hyvää ja iloa tuottavaa ihmisyyttä, annamme aikaa itsellemme ja toisillemme kasvaaksemme ihmisinä, opimme kohtaamaan toisemme ilman rooliminää ja naamioita, uskallamme sekä pyytää että antaa kun siihen on tarve. Avoimuus, läheisyys ja rehellisyys auttavat meitä löytämään itsemme ja samalla synnyttämään elävän yhteishengen Ruokolahdelle. Työmme ja tuotantomme suuntaamme palvelemaan ihmisten tarpeita kestävämmällä tavalla. Kasvatamme lapsiamme, nuoriamme ja toisiamme ihmiskasvoiseen elämään, jossa opimme tyydyttämään tarpeemme sekä itseä että toista kunnioittavilla tavoilla.

Toteutettu
Päivitys 25.1.2024
Ruokolahdella on perusopetuksessa paikallinen opetussuunnitelma, jossa
- Nostetaan esiin paikallisia asioita, esim. nähtävyydet
- osa toimintaa on erilaiset kerhot mahdollistava Leijonavoimaa-hanke
- Ruokolahtelaisuus nostettu perusopetuksessa ylpeydellä esiin

Sisäistä kauneutta edisti paikallisen osaamisen ja osallistamisen näyttämö - kansalaisopiston 50-v. juhlavuosi 2023, jonka toimenpiteitä olivat 
- Neuloosi -neulemallikilpailu kesällä 2023
- Juhlanäyttely entisen rautakaupan tilassa syyskuussa 2023
- 50-v. juhla 16.12., jossa puhujana mm. kansalaisopiston ensimmäinen rehtori
- Aivoterveysluento kirjastolla 14.12.2023

Kunnassa on laadittu ketteryyslupaus, joka edistää myös ihmiskasvoisuuden edistämistä

Kunnan henkilöstölle on erilaisia kohdistettuja täydennyskoulutuksia esim. asiakaslähtöisen toiminnan kehittämiseen

Varhaiskasvatuksessa on lisätty neuropsykiatrista valmennusta

Päivitys 31.8.2023
14.7.2023 järjestettiin Kaakkois-Suomi Areena, jossa teemoina olivat:

Etelä-Karjalan Fenix-ilmiö – Kuinka se toteutetaan?
Mukana elinvoiman kehittämisestä keskustelemassa olivat MDI:n neuvonantaja Timo Aro, Suomen Yrittäjien elinkeinojohtaja Harri Jaskari ja Assi Groupin toimitusjohtaja Ossi Vilhu.
Voit katsoa paneelikeskustelun videotaltioinnin tästä linkistä

EKHVA – Suomen onnellisimmat sote-ammattilaiset – Miten?
Mukana työhyvinvoinnista keskustelemassa olivat Etelä-Karjalan hyvinvointialueen johtaja Sally Leskinen, Suomen Sairaanhoitajien puheenjohtaja Heljä Lundgrén-Laine ja Etelä-Karjalan hyvinvointialueen luottamushenkilö Tuula Ihalainen
Voit katsoa paneelikeskustelun videotaltioinnin tästä linkistä
 
Työn alla / Suunnittelussa
Kaakkois-Suomi Areena 2024
- suunniteltu kahta tapahtumaa, joista toinen olisi kohdennettu lapsille ja nuorille ja toinen aikuisväestölle
 
Vastuu
Elinkeinotoimi ja Hyvinvointipalvelut
Kiitos palautteestasi!
To home page