Siirry pääsisältöön

3. Kukoistavan kotikunnan markkinointi

Rohkeassa kunnassa markkinointiin panostetaan niin taloudellisesti kuin henkilöstöresurssienkin muodossa. Valtakunnallista ja alueellista näkyvyyttä parannetaan sekä kotisivujen toimivuutta ja asiakaslähtöisyyttä kehitetään. Lähtökohtana menestykselliselle markkinoinnille on kunnollinen suunnittelu, joka tulee tehdä markkinoinnin ammattilaisten kanssa.

a. Markkinoinnin suunnittelussa käytetään vuosikelloa.

Toteutettu

Työn alla / Suunnittelussa

b. Viestintä kohdennetaan ja sanoitetaan oikein oikeille kohderyhmille.

Toteutettu

Työn alla / Suunnittelussa

c. Valitaan markkinointikanavat ja suunnitellaan sisällöntuotanto.

Toteutettu

Työn alla / Suunnittelussa

d. Brändätään rohkeasti ja tiedostaen, että markkinointi perustuu usein häiriöiden tuottamiseen.

Toteutettu

Työn alla / Suunnittelussa

Vastuu
Markkinointi

a. Kotisivujen jatkuvassa kehitystyössä
hyödynnetään myös ulkopuolisia ammattilaisia ja sivujen saavutettavuuden varmistamiseksi esim. vammaisneuvostoa.

Toteutettu

Työn alla / Suunnittelussa

b. Seuraavanaruokolahti.fi -osoite otetaan täyteen hyötykäyttöön (osana Ruokolahti.fi -kotisivuja) ja sen taakse kootaan kaikki Ruokolahdelle muuttavien tarvitsema tieto: toimiva asuntojen, työpaikkojen ja työtilojen välitysfoorumi.

Toteutettu

Työn alla / Suunnittelussa

c. Kotisivujen hakusanaoptimointia
ja kunnan eri kanavien sisältöjen saavutettavuutta
parannetaan ja kehitetään
pitkäjänteisesti.

Toteutettu

Työn alla / Suunnittelussa

d. Tienvarsimainontaa hyödynnetään
rohkeasti.

Toteutettu

Työn alla / Suunnittelussa

e. Kärkiviesti tuodaan kunnolla näkyviin
esitteissä, tiedotteissa ja sosiaalisessa
mediassa.

Toteutettu

Työn alla / Suunnittelussa

f. Nuoret ja koulu otetaan aktiivisemmin
mukaan kärkiviestin levittämiseen.

Toteutettu

Työn alla / Suunnittelussa

Vastuu
Markkinointi

a. Etsitään nykyisiä tai entisiä ruokolahtelaisia,
omalla osaamisalueellaan
menestyneitä henkilöitä urheilija-,
yrittäjä- ja taiteilijalähettiläiksi.

Toteutettu

Työn alla / Suunnittelussa

b. Kuntalähettiläiden kanssa tehdään
yhteistyösopimus kuntamarkkinoinnista.

Toteutettu

Työn alla / Suunnittelussa

Vastuu
Markkinointi

Näymme messuilla ja osallistumme niille aluksi vähintään kerran vuodessa, myöhemmin vuosikellossa on 2-3 Ruokolahden profiiliin sopivaa messua per vuosi. Huomioidaan erityisesti lähialueiden messut ja muut markkinoinnin mahdollistavat tapahtumat.

Toteutettu

Työn alla / Suunnittelussa

Vastuu
Markkinointi ja Elinkeinotoimi

Toteutettu

Työn alla / Suunnittelussa

Vastuu
Markkinointi ja Elinkeinotoimi

Vaikka panostetaan markkinoinnin suunnitteluun, muistetaan oikein ajoitetun spontaanin sissimarkkinoinnin mittaamaton arvo. Sitä tehdään rohkeasti aina tilaisuuden tullen.

Toteutettu

Työn alla / Suunnittelussa

Vastuu
Markkinointi ja Elinkeinotoimi