Siirry pääsisältöön

4. Kukoistavan kotikunnan viestintä

Kukoistavan kotikunnan viestinnän tulee olla kattavaa, aktiivista ja järjestelmällistä. Ruokolahden kunnan brändi-ilmettä ja viestintäsuunnitelmaa tulee kirkastaa niin, että jokainen kunnan työntekijä tietää mitä, miten ja kenelle haluamme viestiä. Kun rohkeus lisääntyy, viestinnän kynnystä saadaan madallettua ja pystymme kohtuullisin resurssein viestimään esim. tapahtumista niin ennakolta, niiden aikana kuin jälkikäteenkin. Viestinnän kynnystä madaltamalla niin kunnan henkilöstö kuin luottamushenkilöstökin inhimillistyy kuntalaisten silmissä
ja kanssakäyminen sujuvoituu.

Tärkeistä asioista viestitään mieluummin kerta liian usein kuin kerta liian harvoin.

Toteutettu
Päivitys 31.12.2023
Viestintää on tehty matalalla kynnyksellä.

Tapahtumista on viestitty etukäteen - tapahtumien aikana myös sosiaalisessa mediassa

Työn alla / suunnittelussa

Vastuu
Kunnanjohtaja ja Johtoryhmä, apunaan Markkinointi.

 

Viestintäkanavat valitaan monipuolisesti, mutta järjestelmällisesti eri ikäryhmien tavoitettavuus huomioiden. Hyödynnetään sosiaalisen median kanavia, paikallislehtiä ja niiden säännöllisiä peittojakeluja, infonäyttöjä, järjestetään kuntalaisia yhteen kokoavia infotilaisuuksia ja laaditaan kuukausi-/ vuodenaikakatsauksia.

Toteutettu

Päivitys 20.2.2024
Syksyllä 2023 tehdyn asukaskyselyn n=343 mukaan tärkeimmät viestintäkanavat ovat kunnan sosiaalisen median kanavat (facebook ja instagram), verkkosivut ja paikallislehdet.

Päivitys 31.12.2023
Viestintää on tehty monipuolisesti eri kanavissa (esim. kunnan nettisivut, Etelä-Karjalan tapahtumakalenteri, Menoinfo, sosiaalinen media, paikallislehdet, ilmoitustaulut, infonäytöt, kesätorit, kirjaston ja museon matkailuinfot, tapahtumissa tiedottaminen)

Työn alla / suunnittelussa

Vastuu
Kunnanjohtaja ja Johtoryhmä, apunaan Markkinointi.

Toteutettu
Päivitys 31.12.2023
Tapahtumista viestittiin vuonna 2023 ennakkoon monikanavaisesti ja tapahtumien aikana ja niiden jälkeen sosiaalisissa medioissa

Työn alla / suunnittelussa

Vastuu
Kunnanjohtaja ja Johtoryhmä, apunaan Markkinointi.

Viestinnän arvoa ja arvostusta parannetaan kunnan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden brändi- ja viestintäkoulutuksilla. Asiakaspalvelu- ja viestintäkoulutuksia järjestetään merkittävälle osalle henkilöstöä.

Toteutettu

Työn alla / suunnittelussa
Päivitys 31.12.2023
Koulutuksia ei ole pidetty, mutta niitä aletaan suunnitella alkuvuodesta 2024

Vastuu
Kunnanjohtaja ja Johtoryhmä, apunaan Markkinointi.

Sisällön suunnittelussa sekä aikataulutuksessa hyödynnetään vuosikelloa.

Toteutettu
Päivitys 31.12.203
Toimialoille ja tapahtumille on tehty vuosikellot

Työn alla / suunnittelussa
Päivitys 31.12.2023
Viestintäjärjestystä ei ole vielä luotu.

Vastuu
Kunnanjohtaja ja Johtoryhmä, apunaan Markkinointi.