Siirry pääsisältöön

4. Kukoistavan kotikunnan viestintä

Kukoistavan kotikunnan viestinnän tulee olla kattavaa, aktiivista ja järjestelmällistä. Ruokolahden kunnan brändi-ilmettä ja viestintäsuunnitelmaa tulee kirkastaa niin, että jokainen kunnan työntekijä tietää mitä, miten ja kenelle haluamme viestiä. Kun rohkeus lisääntyy, viestinnän kynnystä saadaan madallettua ja pystymme kohtuullisin
resurssein viestimään esim. tapahtumista niin ennakolta, niiden aikana kuin jälkikäteenkin. Viestinnän kynnystä madaltamalla niin kunnan henkilöstö kuin luottamushenkilöstökin inhimillistyy kuntalaisten silmissä
ja kanssakäyminen sujuvoituu.

Tärkeistä asioista viestitään mieluummin kerta liian usein kuin kerta liian harvoin.

Toteutettu

Työn alla / suunnittelussa

Vastuu
Kunnanjohtaja ja Johtoryhmä, apunaan Markkinointi.

Viestintäkanavat valitaan monipuolisesti, mutta järjestelmällisesti eri ikäryhmien tavoitettavuus huomioiden. Hyödynnetään sosiaalisen median kanavia, paikallislehtiä ja niiden säännöllisiä peittojakeluja, infonäyttöjä, järjestetään kuntalaisia yhteen kokoavia infotilaisuuksia ja laaditaan kuukausi-/
vuodenaikakatsauksia.

Toteutettu

Työn alla / suunnittelussa

Vastuu
Kunnanjohtaja ja Johtoryhmä, apunaan Markkinointi.

Toteutettu

Työn alla / suunnittelussa

Vastuu
Kunnanjohtaja ja Johtoryhmä, apunaan Markkinointi.

Viestinnän arvoa ja arvostusta parannetaan kunnan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden brändi- ja viestintäkoulutuksilla. Asiakaspalvelu- ja viestintäkoulutuksia järjestetään merkittävälle osalle henkilöstöä.

Toteutettu

Työn alla / suunnittelussa

Vastuu
Kunnanjohtaja ja Johtoryhmä, apunaan Markkinointi.

Sisällön suunnittelussa sekä aikataulutuksessa
hyödynnetään vuosikelloa.

Toteutettu

Työn alla / suunnittelussa

Vastuu
Kunnanjohtaja ja Johtoryhmä, apunaan Markkinointi.