Siirry pääsisältöön

7. Uuden ajan liikkumisratkaisut

Yksi suurimmista elinvoimakyselyissä ja haastatteluissa esiin tulleista toiveista on julkisen liikenteen parantaminen. Sillä on vaikutuksia erityisesti lasten ja nuorten opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksiin. Kehitystoiveet liittyvät sekä kunnan sisäiseen että Imatran ja Ruokolahden välisten yhteyksien parantamiseen.

Haasteen ratkomiseksi tehdään jatkuvaa yhteistyötä kuntalaisten, erityisesti kyliemme nuorten kanssa. Järjestetään tilaisuuksia, joihin kutsutaan Suomesta tai ulkomailta alustajiksi jo toimivia uuden ajan liikkumisratkaisuja selvittäneitä ja löytäneitä. Asian edistämiseksi mahdollisesti perustettava työryhmä tekee aktiivista yhteistyötä myös naapurikuntien ja asiasta kiinnostuneiden yhdistysten, urheiluseurojen ja yritysten kanssa. Alueellista yhteistyötä vaalitaan.

Toteutettu

Työn alla / suunnittelussa

Vastuu
Elinkeinotoimi

Kunnan osaksi ei-kaupallisen kimppakyytitoiminnan alkuun saattamisessa ja vahvistamisessa tulee koordinointi, kuntalaisten yhteen saattaminen ja tarvittaessa – sen osoittautuessa järkeväksi –toiminnan teknisten sovellusten taloudellinen tukeminen.

Toteutettu

Työn alla / suunnittelussa

Vastuu
Elinkeinotoimi