Siirry pääsisältöön

8. Ketteryys on elinvoimaa – byrokratian minimointi

Pienessä kunnassa asioita voidaan niin haluttaessa hoitaa varsin ketterästi. Jokaisen virkahenkilön tulisikin mieltää itsensä kuntalaisten palvelijaksi, jolle kuuluu kaikki kuntalaisten huolet. Kukoistavassa kunnassa byrokratian tilalle tuodaan pöydän täydeltä karjalaista välittömyyttä. Rohkea asenne tarkoittaa käytännössä, että kuntalaisille sanotaan entistä useammin kyllä, entistä harvemmin ei. Kuntalaisille ja vapaa-ajanasukkaille rakennetaan useita kanavia osoittaa aloitteellisuutta. Niin kuntalaisten kuin valtuutettujenkin aloitteisiin reagoidaan nopeasti. Ketterä toiminta säästää taloudellisesti ja lisää pitovoimaa, koska kuntalaiset arvostavat sitä. Jos kunnan toimintaa saadaan siihen suuntaan kehitettyä, se on kunnalle myös merkittävä kilpailuetu. Kunnan työntekijöille se tarkoittaa työn merkityksellisyyden lisääntymistä.

Mikäli kunnan työntekijät tekevät aktiivisuutensa vuoksi virheitä, heitä tuetaan ja kannustetaan asioiden jälkihoidossa. ”Tekevälle sattuu – vain mitään tekemättä selviämme virheittä.” Asiaa pidetään esillä myös kunnan sisäisissä koulutuksissa.

Toteutettu
Päivitys 31.8.2023
Elinkeinosihteerillä omakohtaista kokemusta, kun laittoi paikallislehteen väärän version ilmoituksesta, niin markkinointikoordinaattorin palaute oli juurikin lohdullinen ”Tekevälle sattuu”

Työn alla / suunnittelussa
Päivitys 25.1.2024
Asiaa esillä pitäminen kunnan sisäisissä koulutuksissa.

Vastuu
Hallinto-osaston

Asia tulee olla tiedossa rekrytointikonsulteilla. Me emme hae ansioituneita byrokraatteja vaan kuntalaisten hyvän eteen ketterästi toimivia, rohkean asenteen omaavia aitoja kansanpalvelijoita.

Toteutettu


Työn alla / suunnittelussa
Päivitys 25.1.2024
Kunnassa on laadittu ja kunnanhallitus hyväksynyt ketteryyslupauksen, jonka jalkauttamissuunnitelma aloitetaan työstämään henkilöstön edustajista koostuvan työryhmän avulla.

Vastuu
Johtoryhmä

Kunnan ketteröitymiseen suunnataan korostetusti huomiota: aluksi kahdesti vuodessa, myöhemmin kerran vuodessa merkitään vuosikelloon päivä, jolloin käydään asiantuntijan kanssa tästä näkökulmasta läpi kunnan toimintoja. Kuntalaisille annetaan ketteryyslupauksia tyyliin ”meiltä rakennuslupa viikossa”.

Toteutettu


Työn alla / suunnittelussa
Päivitys 25.1.2024
Kunnassa on laadittu ja kunnanhallitus hyväksynyt ketteryyslupauksen, jonka jalkauttamissuunnitelma aloitetaan työstämään henkilöstön edustajista koostuvan työryhmän avulla.

Vastuu
Kunnanjohtaja

a. Kun lautakunnissa käsitellään kuntalaisia koskevia asioita, näitä kutsutaan matalalla kynnyksellä paikalle antamaan taustainformaatiota.

Toteutettu


Työn alla / suunnittelussa

b. Kokouksia pidetään eri puolilla kuntaa ja fyysisesti eri tiloissa tavoitteella, että käytännön arkitodellisuus tulee lähemmäksi päätöksentekoa.

Toteutettu


Työn alla / suunnittelussa

c. Kuntalaisten aloitteellisuutta pyritään kannustamaan kaikin mahdollisin keinoin. Viralliset valtuusto- ja kuntalaisaloitteet käsitellään positiivisessa hengessä, nopeasti ja tiedostaen, että yleensä aloitteen takana on aina useammankin henkilön toiveita. Aloitteisiin myös vastataan suoraan aloitteita tehneille.

Toteutettu


Työn alla / suunnittelussa
Päivitys 25.1.2024
Kunnassa on laadittu ja kunnanhallitus hyväksynyt ketteryyslupauksen, jonka jalkauttamissuunnitelma aloitetaan työstämään henkilöstön edustajista koostuvan työryhmän avulla.

Vastuu
Puheenjohtajisto

Kiitos palautteestasi!
To home page