Siirry pääsisältöön

9. Ruokolahden ulkoinen kauneus täyteen kukoistukseen

Kunnan elinvoiman ja taloudellisen vakauden tulee heijastua ulkoisesti niin, että opastekyltit ja muu infran opastus olisi ulkoiselta ilmeeltään näyttävää ja toimivaa. Tori toimii kesäisin kuntalaisten olohuoneena ja tärkeitä tunnekokemuksia tarjoavana areenana niin esiintyjille kuin yleisöllekin. Torin kehittyminen ja sen toiminnan vilkastuminen heijastaa kunnan elinvoimaa hienosti.

a. Isot mainostaulut muutetaan sisällöltään muutaman kerran vuodessa vaihtuviksi, Ruokolahden vahvuuksista kertoviksi kolmiulotteisiksi elämystauluiksi.

Toteutettu
Päivitys 16.8.2023
Asennettu paikoilleen kantatie 62 varrelle uudet, isot tienvarsimainokset


Työn alla / Suunnittelussa

Nykyisillä mainoksilla mennään useampi vuosi. Sisällön ajoittaista muuttamista tai kolmiulotteisuutta ei nähty tällä erää niin suuriksi vaikuttavuustekijöiksi, että niiden vaatimia panostuksia olisi kannattanut tehdä.

b. Kaikki yritysalueiden taulut korvataan uusilla Ruokolahti-brändin mukaisilla tauluilla.

Toteutettu
Päivitys 18.10.2023
Uusittu yritysaluekylttien yläosat Ruokolahti-brändin mukaisilla, Viivi Kiiskisen grafiikkaa hyödyntävillä tauluilla.

Työn alla / Suunnittelussa

c. Opastukset kaikkiin merkittäviin kunnan matkailu- ja virkistyskohteisiin saatetaan asianmukaiselle tasolle. Kohteisiin järjestetään kunnolliset opasteet pääteiltä perille asti. Tämä käsittää ainakin seuraavat kohteet: tori, satama, Huuhanranta, Kummakivi, Kemppilän Myllykoski, Lanajoen tervaleppäpuisto.

Toteutettu
Päivitys 13.12.2023
ELY-keskus myönsi luvan Kummakiven liikennemerkkiopasteille kt 62

Päivitys 29.8.2023
ELY-keskus myönsi luvan Huuhanrannan liikennemerkkiopasteille kt 62, Kummakiven opastus jatkaa vielä ELY-keskuksessa lausuntokierroksella

Päivitys 6.7.2023
Elinkeinosihteeri lähettää ELY-keskukselle tietoa Huuhanrannasta ja Kummakivestä, sekä ehdotuksen niiden opasteista sisältäen opasteet kt 62 varteen

Päivitys 29.6.2023
ELY-keskus ei myönnä lupaa liikennemerkkiopasteille Huuhanrannalle ja Kummakivelle kantatie 62 = Puumalantien varteen

Työn alla / Suunnittelussa
Päivitys 31.12.2023
Huuhanrannalle ja Kummakivelle asennetaan liikennemerkkiopasteet kantatie 62 eli Puumalantien varteen keväällä 2024.

d. Kaikkien opaskylttien kuntoa seurataan vuosittain vastuuhenkilön toimesta.

Toteutettu

Työn alla / Suunnittelussa

Vastuu
Tekniset palvelut ja markkinointi

a. Eteläisimmässä risteyksessä raivataan ja siistitään risteysalueen rannan puolella ennen Pappilanlahdentietä sijaitseva alue uimarannan laajennukseksi, selkeäksi, kutsuvan näköiseksi virkistysalueeksi.

Toteutettu
Päivitys 31.7.2023
Alueella on tehty kasvuston poistoa 

Työn alla / Suunnittelussa
Päivitys 31.7.2023
Alustavia suunnitelmia alueen muuttamiseksi puistoksi on olemassa.

b. Keskimmäinen risteysalue siistitään ylimääräisestä mainosmateriaalista ja leijonan taakse tehdään Ruokolahtea kuvaava teos, jonka yhteyteen iso elämystaulu tai vaihtuvanäyttöinen iso infotaulu.

Toteutettu
Päivitys 31.7.2023
Risteysaluetta on siistitty kasvuston osalta, alueella sijainneet tyhjät liikennemerkkitolpat on poistettu, leijonan takana oleva torikyltti uusittiin 6.7.2023

Työn alla / Suunnittelussa
Päivitys 30.11.2023
Leijonan taakse tehtävää Ruokolahtea kuvaavaa teosta, ja sen yhteyteen suunniteltua isoa elämystaulua tai vaihtuvanäyttöistä isoa infotaulua selvitetään toteutuskelpoisuuden ja hinnan puolesta.

c. Pohjoisimman risteyksen toritaulu uusitaan brändin mukaiseksi.

Toteutettu
Päivitys 6.7.2023
Torikyltti uusittiin samanlaiseksi, kuin keskimmäisen risteyksen kylttikin.

Työn alla / Suunnittelussa

Vastuu
Markkinointi ja Tekniset palvelut

a. Torille tehdään katettu, siirrettävä esiintymis- /näyttämötaso keskelle toria. (Ilmastosyistä läntiselle seinustalle).

Toteutettu

Työn alla / Suunnittelussa
Päivitys 31.8.2023
Asiaa on selvitetty torimyyjiltä, torikävijöiltä ja esiintyjiltä, eikä ehdotus saanut keneltäkään kannatusta, joten siirrettävästä esiintymislavasta luovutaan.

b. Leijonapatsas tuodaan keskelle toria. (Paikan selvitys huolellisesti asiaa tuntevien kanssa).

Toteutettu
Päivitys 31.8.2023
Leijonapatsas siirretty torin esiintymislavan viereen kesäkuussa 2023

Työn alla / Suunnittelussa

c. Toriyleisön suojaksi rakennetaan varallisuuden salliessa näyttävä katos, joka suojaa min. 200 henkilöä sateelta, tuulelta ja paahteelta. Ilmastonmuutoksen vuoksi kesäisin yhä useampi päivä on hyvin kuuma tai sateinen ja tuulinen. Sade, tuuli ja auringon paahde vähentävät torin houkuttelevuutta, mutta katosten avulla säätilan negatiivisia vaikutuksia voidaan vähentää.

Toteutettu
Päivitys 31.8.2023
Toriyleisön suojaksi hankittiin iso tähtiteltta, jonka alle mahtuu yli 200 henkilöä suojaan sateelta tai paahteelta. Teltan pystyttämiseen ja purkamiseen menee aikaa noin 45min.
Teltan tuulirajoitus puuskissa 10m/s.

Työn alla / Suunnittelussa

d. Torin varustusta ja puitteita kehitetään aktiivisesti ja jatkuvasti, mm. kiinteitä, katoksellisia pöytiä ja kojuja lisäten. Tämä mahdollistaa torin käytön ympäri viikon, mikäli myyjiä löytyy.

Toteutettu
Päivitys 31.12.2023
Tilattu 1.11.2023 kiinteitä, katoksellisia toripöytiä 5kpl. Toimitus 4/2024

Työn alla / Suunnittelussa

Vastuu
Tekniset palvelut ja Elinkeinotoimi

Rasilan uuden sataman päärakennukseen tulee toteuttaa jo olemassa olevien suunnitelmien lisäksi tyylikäs kahvilamainen tila, jota kunta vuokraa ulkopuoliselle palveluntuottajalle. Satama tarjoaa mahdollisuuksia kehittää monia palveluja, vaikkapa pienimuotoisen saunamaailman, jota myös veneilijät ja talviuimarit voivat hyödyntää. Rakennuksen toiseen kerrokseen voidaan toteuttaa terassillinen, tyylikäs toimistohotelli / etätyötila, jota vuokrataan sekä yritysten että yksittäisten kuntalaisten ja vapaa-ajanasukkaiden hyötykäyttöön, etätyötä tekeville ja etäopiskelijoille. Edellä mainittujen toimenpiteiden mahdollistaminen on huomioitava uusissa kaavoissa. Sataman aallonmurtajan päähän toteutetaan nuorten kauan kaipaama uimahyppytorni.

Toteutettu
Päivitys 3.4.2024
Rasilanrannan kehittämishankkeen sataman maanrakennusurakka on kilpailutettu ja puistoalueen maanrakennusurakka, sekä venelaituriurakka ovat parhaillaan kilpailutuksessa. Alla on suunnitelmakuva, joka tullaan toteuttamaan kolmea alinta laituria lukuunottamatta vuoden 2024 aikana.

Päivitys 25.3.2024
Kunta on hakenut avustusta, jonka avulla Rasilanrantaan hankittaisiin toimitilaelementti, jossa olisi kaksi täysin varusteltua etätyötilaa. Alla suuntaa antava kuva mahdollisesta ratkaisusta.

Päivitys 31.12.2023
Rasilan sataman kehittämiseen on saatu 1,2milj.€ rahoitus

Työn alla / Suunnittelussa
Päivitys 2.4.2024
Satama-alueen ja tapahtuma-aukion perusinfran toteutus kesällä 2024 saadun JTF- avustuksen sekä kunnan oman investointirahan ansiosta. Urakkakyselyvaihe menossa.

Päivitys 31.12.2023
Kehittämishankkeen infotilaisuus pidetään kunnantalolla to 1.2. klo 17.00.

Vastuu
Kunnanjohtaja ja Kunnanhallitus, Tekniset palvelut

Kunnan puutarhuri on vetovoimamme avaintekijä. Hänelle tiimeineen tulee ohjata entistä enemmän resursseja ja päätösvaltaa keskustan kehittämisessä.

Toteutettu
Päivitys 31.12.2023
Palkattu puutarhuri/kunnossapitotyöntekijä kehittänyt huomattavasti keskusta-alueen viihtyvyyttä.

Työn alla / Suunnittelussa

Vastuu
Kunnanjohtaja ja Tekniset palvelut

Tässä asiassa jaetaan vastuuta kunnan ja kuntalaisten kesken.

Toteutettu
Päivitys 2.4.2024
Teknisten palvelujen lupa- ja toimitusjaosto on tehnyt yhdessä Imatran seudun ympäristötoimen kanssa ympäristön tarkastus kierroksen 2023 tarvittavine kehotuksineen.

Työn alla / Suunnittelussa
Päivitys 25.1.2024
Asiaa edistetään mahdollisuuksien mukaan.

Vastuu
Elinkeinotoimi ja Tekniset palvelut

Kiitos palautteestasi!
To home page