Siirry pääsisältöön

6. Positiivisen väestökehityksen tielle

Väestökehitys on koko Etelä-Karjalan alueella ollut vuosia negatiivinen, mutta se ei tarkoita, että sen pitää sitä olla. Ruokolahti on jo parina vuonna ollut muuttovoittoinen ja oli vuonna 2021 väestökehitykseltään kymmentä henkeä vaille positiivinen. Tällä tiellä jatkaminen on Ruokolahdelle vertaansa vailla oleva mahdollisuus ja maineen nostattaja – veto- ja pitovoimatekijä niin yritysten kuin asukkaidenkin kannalta.

Elinvoimakyselymme 245 kuntalaiselle ja vapaa ajanasukkaalle toi esiin, että on paljon ihmisiä, jotka ovat tietyin edellytyksin kiinnostuneita muuttamaan tänne. Jo aiemmin on tullut esiin, että vapaa-ajanasukkaista osa harkitsee pysyvää asettumista Ruokolahdelle.

Kauniin, esteettisen ympäristön arvo muuttokiinnostuksen herättäjänä huomioidaan laajasti. Rantatonttien ohella potentiaalisia muuttajia kiinnostavat kauniissa ympäristössä, lähellä järveä sijaitsevat tontit ja talot, vaikka itse ranta on koko taajaman vapaassa käytössä.

Anna palautetta tämän luvun toimenpiteiden toteuttamisesta sivun alalaidassa olevalla lomakkeella.

Kaikkinainen pitovoiman lisääminen keskustaajamassa sekä kylillä palvelee tavoitetta positiivisesta väestönkehityksestä. Väestökehitystä seurataan aktiivisesti ja näkyvästi, asiassa kuntalaisia osallistaen ja innostaen.

Toteutettu
Päivitetty 31.12.2023
Keskustaajamassa on panostettu kukkaloistoon ja ulkomainoksiin ja tulossa ovat Rasilan sataman uudistus sekä kuntoportaat urheilukentän laidalle. Keskustaajamassa on järjestetty useita tapahtumia mm. erilaisia ohjelmallisia toreja, teatteria, LeijonaDisco Power Cupin ohessa, Saimaa Challenge seikkailukilpailu, Aarne Alligaattorin lastenkonsertti, taidenäyttelyitä, urheilutapahtumia ja konsertteja.

Kylillä on järjestetty Kyläyhdistysten kokouksia, kunnanjohtajan kvartaalikatsauksia, Tarkkolassa useita tapahtumia, Utulassa kuntoportaiden avajaiset ja kesätori, Virmutjoella kesätori Kauppakasinolla.

Ruokolahden kunnan väkiluku oli 31.12.2022 4854hlö
Ruokolahden kunnan väkiluku oli 31.12.2023 4774hlö

Työn alla / suunnittelussa
Päivitys 31.12.2023
Puumalantien kt 62 varteen tulee opasteet Huuhanrannalle ja Kummakivelle.

Vastuu
Kunnanjohtaja ja Elinkeinotoimi

Sen kautta tulee löytyä helposti vapaita vuokra- ja omistusasuntoja, vapaita työpaikkoja ja erilaisia tarinoita onnistuneista Ruokolahdelle muuttaneista ihmisistä ja perheistä.

Toteutettu

Työn alla / suunnittelussa
31.12.2023
Sivustoa kehitetään.

Vastuu
Markkinointi

Pappilanlahden ranta-alueen kokonaisvaltainen kunnostus ja näkyvä parannus toteutetaan, koska se nostaa huomattavasti kiinnostusta alueen tontteihin.

Toteutettu
Päivitys 31.12.2023
Pappilanlahden ranta-aluetta on kehitetty purkamalla vanhat huonokuntoiset uimakoppi ja wc. Alue on rakennettu esteettömäksi ja sinne on rakennettu uudet hirsirakenteiset laavu, pukuhuone ja wc rakennus. Rantaan on rakennettu inva parkki ja siitä esteetön kulku laiturille. Laituri tehtiin asennusvalmiiksi syksyllä 2023 ja on toimitettu valmiiksi rantaan. Alueen puusto ja risukkoa on raivattu ja raivausta jatketaan myös tulevina vuosina pitäen alue siistinä, huomioiden alueen kaavanmukainen arvokas kulttuurimaisema. Soutuvenepaikkoja on lisätty ja mattomankeli on asennettu matonpesupaikalle.

Työn alla / suunnittelussa
Päivitys 31.12.2023
Alueen kunnostamiseksi on ideoita, ja niiden toteuttamiseksi haetaan ulkopuolista rahoitusta.

Vastuu
Tekniset palvelut

Järjestetään joka kesä ainakin 1-2 infotilaisuutta vapaa-ajan asukkaiden ruokolahtelaisiksi integroimisen tiimoilta. Hyödynnetään paikallislehtien peittojakelua.

Toteutettu

Työn alla / suunnittelussa
Päivitys 25.1.2024
Kontaktointisuunnitelma on laadittu ja se laitetaan täytäntöön tammi-helmikuussa 2024.

Päivitys 31.12.2023
On selvitetty vapaa-ajanasukkaiden kontaktoinnin juridiset näkökulmat.
Kesätorilla 30.6. jaettiin tietoa vapaa-ajanasukkaille.

Vastuu
Elinkeinotoimi ja Markkinointi

Muualla Suomessa tehtyjen selvitysten mukaan juuri syrjäisillä omakotitaloilla on kysyntää, myös vuokrattuina.

Toteutettu

Työn alla / suunnittelussa
Päivitys 31.12.2023
Selvitetään sopivia kohteita ja niiden omistajia.

Vastuu
Elinkeinotoimi ja Markkinointi

Kiitos palautteestasi!
To home page