Siirry pääsisältöön

2. Ruokolahdelle lisää hyviä yrityksiä

Koko Etelä-Karjalassa on erittäin vähän 10 – 100 henkeä työllistäviä yrityksiä. Ruokolahdellakin työpaikkojen omavaraisuusasteessa on paljon kehitettävää. Tonttien, käyttövalmiiden tai lähes käyttövalmiiden uudenlaisten toimisto- tai teollisuustilojen tarjontaa kannattaa kehittää. Kysyntää kyllä on monipuolisen infran – kuutostien, junaradan, laiva- ja lentoliikenteen läheisyydessä.

Lähistöllä on useita isoja kansainvälisiä yrityksiä. Näiden kanssa tulee olla kiinteässä yhteydessä, että olemme jatkuvasti perillä heidän tilatarpeistaan sekä heidän alihankintatarpeistaan. Vallitsevaan kansainväliseen trendiin kuuluu toimitusketjujen lyhentäminen. Tässä voi olla paikallisilla alihankkijoilla uusia mahdollisuuksia.

Ruokolahdella jo toimivien yritysten tukemiseksi kunta toimii linkkinä Imatran Seudun Kehitysyhtiön ja muiden maakunnallisten kehitystoimijoiden
välillä. Kehitystyötä tulee tehdä pitkäjänteisesti.

Kunta toimii aktiivisesti yrittämisympäristön kehittämiseksi: Kunta on aktiivinen yritysten välisen yhteistyön rakentajana sekä yritysten potentiaalisen asiakaskunnan etsijänä. Potentiaalinen yrittäjä pyritään aina välittömästi tapaamaan. Tapaamisen jälkeen edetään yrittäjän tarpeiden pohjalta.

Toteutettu
Miten tunnistetaan potentiaalinen yrittäjä?
- Usean toimijan verkkokaupan selvittäminen
- Järjestetty yritystoimintaa tukevia tapahtumia
- Esitellään yrityksiä elinkeinosihteeri esittelee-juttusarjan myötä netissä, somessa ja ruokolahtelainen-lehdessä
- Kontaktoidaan yrityksiä

Työn alla / Suunnittelussa
- Matkailuyrittäjien yhteistyön lisääminen verkkokaupan ja paketointien myötä
- Paikallisten yritysten kasvuhalujen tukeminen
- Markkinoitu kunnassa olevia tiloja naapurikaupungin kuntosaliyrittäjälle, vanhan paloaseman kohtalo?

Vastuu
Elinkeinotoimi.

Yritystonttitarjontaa parannetaan sellaiseen tilaan, että aina on jotain käyttövalmista tilaa tarjolla tontteja tiedusteleville.

Toteutettu

Työn alla / Suunnittelussa

Vastuu
Tekniset palvelut

Kunta markkinoi yrittämismahdollisuuksia ja yritystiloja aktiivisesti myös osa-aikaruokolahtelaisille, jota kautta osa-aikaruokolahtelaiset yrittäjät saavat mahdollisuuksia tutustua Ruokolahden tarjontaan. Rasilan rantaan tai muualle toteutettava tyylikäs toimistohotelli-etätyötilakokonaisuus voisi toimia kiintopisteenä tämänkaltaisen toiminnan edistämisessä.

Toteutettu

Työn alla / Suunnittelussa

Vastuu
Markkinointi

Teemme Kehy:n, yrittäjäjärjestöjen, LUT- ja LAB- oppilaitosten ja muiden toimijoiden kanssa jatkuvasti aktiivisesti työtä yrittäjyys- ja yrittämistietoisuuden vahvistamiseksi. Toimimme aktiivisena linkkinä paikallisten yritysten ja maakunnallisten toimijoiden välillä.

Toteutettu

Työn alla / Suunnittelussa

Vastuu
Elinkeinotoimi

Ruokolahden kotisivuja ja muuta perusmarkkinointimateriaalia kehitetään jatkuvasti ja sitä markkinoidaan merkittävällä markkinointipanostuksella.

Toteutettu

Työn alla / Suunnittelussa

Vastuu
Markkinointi

Osallistutaan vuosittain yritystilaja yritystonttimarkkinoinnin merkeissä Ruokolahden kannalta tärkeimmille messuille yhdessä ruokolahtelaisten yritysten kanssa.

Toteutettu

Työn alla / Suunnittelussa

Vastuu
Markkinointi

Toteutettu

Työn alla / Suunnittelussa

Vastuu
Markkinointi

Selvitetään ja sen osoittautuessa järkeväksi rakennetaan valmius nopeasti tarjottaviin ”siirto- tai pikatiloihin”. Tällaisilla tiloilla voimme mahdollistaa kunnan ulkopuolisillekin yrityksille Ruokolahdelle asettumisen esim. tulipalon tai luonnonkatastrofin kohdatessa. Tällaisen valmiuden rakentamisessa on avainasemassa sujuva kommunikaatio paikallisen yrityskentän ja tilojen omistajien kanssa.

Toteutettu

Työn alla / Suunnittelussa

Vastuu
Elinkeinotoimi ja Tekniset palvelut

Kunta toimii aktiivisesti yritysten kasvun ja kehityksen rahoittamisen tukena: Kunta resursoi hankekoordinaattoriin, joka auttaa yrityksiä ulkopuolisen rahoituksen hankinnassa.

Ruokolahden kunta ja sen palveluksessa oleva Kehy terävöittävät entisestään aktiivisuuttaan erilaisten yrittäjien rahoitusmahdollisuuksien edistäjinä.

Toteutettu

Työn alla / Suunnittelussa

Vastuu
Kunnanjohtaja

Toteutettu

Työn alla / Suunnittelussa

Vastuu
Elinkeinotoimi

Kunta toimii aktiivisesti yhteistyössä senioriyrittäjien ja tunnettujen entisten ruokolahtelaisyrittäjien kanssa:

a. Kunta on tukena vahvan senioritoiminnan laajentamisessa vapaa-ajanasukkaiden piiriin.

Toteutettu

Työn alla / Suunnittelussa

Vastuu
Kunnanjohtaja ja Elinkeinotoimi

b. Kunta toimii yhteistyössä Kehy:n ja Etelä-Karjalan yrittäjien kanssa paikallisen yrityskummitoiminnan edistämisessä.

Toteutettu

Työn alla / Suunnittelussa

Vastuu
Kunnanjohtaja ja Elinkeinotoimi

c. Ruokolahtelaisten edelläkävijäyrittäjien, Ruokolahti-julkkisten, kokemuksia ja kumppanuutta ruokolahtelaisten yrittäjien kanssa pyritään edistämään.

Toteutettu

Työn alla / Suunnittelussa

Vastuu
Kunnanjohtaja ja Elinkeinotoimi

Toteutetun yrityskokemustutkimuksen tulokset puretaan ja tarvittaviin toimiin tartutaan pitkäjänteisellä otteella. Paikallisten yritysten huomiointimahdollisuudet kunnan hankinnoissa tutkitaan pieteetillä.

Toteutettu

Työn alla / Suunnittelussa

Vastuu
Kunnanjohtaja ja Elinkeinotoimi