Siirry pääsisältöön

2. Ruokolahdelle lisää hyviä yrityksiä

Koko Etelä-Karjalassa on erittäin vähän 10 – 100 henkeä työllistäviä yrityksiä. Ruokolahdellakin työpaikkojen omavaraisuusasteessa on paljon kehitettävää. Tonttien, käyttövalmiiden tai lähes käyttövalmiiden uudenlaisten toimisto- tai teollisuustilojen tarjontaa kannattaa kehittää. Kysyntää kyllä on monipuolisen infran – kuutostien, junaradan, laiva- ja lentoliikenteen läheisyydessä.

Lähistöllä on useita isoja kansainvälisiä yrityksiä. Näiden kanssa tulee olla kiinteässä yhteydessä, että olemme jatkuvasti perillä heidän tilatarpeistaan sekä heidän alihankintatarpeistaan. Vallitsevaan kansainväliseen trendiin kuuluu toimitusketjujen lyhentäminen. Tässä voi olla paikallisilla alihankkijoilla uusia mahdollisuuksia.

Ruokolahdella jo toimivien yritysten tukemiseksi kunta toimii linkkinä Imatran Seudun Kehitysyhtiön ja muiden maakunnallisten kehitystoimijoiden
välillä. Kehitystyötä tulee tehdä pitkäjänteisesti.

Kunta toimii aktiivisesti yrittämisympäristön kehittämiseksi: Kunta on aktiivinen yritysten välisen yhteistyön rakentajana sekä yritysten potentiaalisen asiakaskunnan etsijänä. Potentiaalinen yrittäjä pyritään aina välittömästi tapaamaan. Tapaamisen jälkeen edetään yrittäjän tarpeiden pohjalta.

Toteutettu
Päivitys 31.12.2023
Järjestetty laatuaan ensimmäinen lasten pop up -liikuntapuisto Tuplakasi Action Park Ruokolahden liikuntahallilla. Ajatus tapahtumaan lähti elinkeinosihteerin aloitteesta 27.7.
Linkki tapahtumasta tehtyyn kunnan Facebook-päivitykseen

Elinkeinosihteeri esittelee -yritystarinoita on tehty 6kpl. Ne löytyvät osoitteesta Elinkeinosihteeri esittelee - yritystarinat - Ruokolahti

Järjestetty yritystoimintaa tukevia tapahtumia:
- Joulupassi-kampanja, jossa mukana ennätysmäärä yrityksiä, 18kpl Linkki kampanjan tiedotteeseen: Ruokolahden joulupassi - Ruokolahti
- Joulun avaus tori 30.11.2023
- Uusien ja nuorten yrittäjien tapaaminen 15.11.2023
- Johkun verkkokauppainfotilaisuus 1.11.2023
- Leijonan iltajuoksu 6.10.2023

Päivitys 30.9.2023
Mukana järjestämässä Ruokolahti-markkinoita la 1.9.

Päivitys 31.8.2023
Järjestetty 15 ohjelmallista kesätoripäivää perjantaisin 19.5.-25.8.2023
- Rasilan sataman venetsialaiset 26.8.2023
- Vapputori 28.4.2023

Työn alla / Suunnittelussa
Päivitys 31.8.2023
Miten tunnistetaan potentiaalinen yrittäjä?
- Usean toimijan verkkokaupan selvittäminen
- Esitellään yrityksiä elinkeinosihteeri esittelee-juttusarjan myötä netissä, somessa ja ruokolahtelainen-lehdessä
- Kontaktoidaan yrityksiä
- Matkailuyrittäjien yhteistyön lisääminen verkkokaupan ja paketointien myötä
- Paikallisten yritysten kasvuhalujen tukeminen
- Markkinoitu kunnassa olevia tiloja naapurikaupungin kuntosaliyrittäjälle, vanhan paloaseman kohtalo?

Elinkeinosihteeri toimii Ruokolahden ja kunnassa toimivien yritysten edunvalvojana seuraavissa toimielimissä
- Imatran seudun kehitysyhtiön hallitus
- Ruokolahden yrittäjien hallitus
- Saimaa Geoparkin hallitus
- Saimaan Saaristoreitin ohjausryhmä
- TE24 Sisältötyöryhmä Yritys- ja elinkeinopalvelut
- Maakuntaliiton "Työlle tekijänsä" -hankkeen ohjausryhmä

Vastuu
Elinkeinotoimi.

Yritystonttitarjontaa parannetaan sellaiseen tilaan, että aina on jotain käyttövalmista tilaa tarjolla tontteja tiedusteleville.

Toteutettu
Päivitys 31.8.2023
Teollisuustontteja on tasattu, tarjolla useita hehtaareita yrityksille teollisuusalueilla, mahdollisuus yrittäjän tarpeisiin sopivan kokoisiin tontteihin nopealla aikataululla.

Työn alla / Suunnittelussa
Päivitys 31.8.2023

Vastuu
Tekniset palvelut

Kunta markkinoi yrittämismahdollisuuksia ja yritystiloja aktiivisesti myös osa-aikaruokolahtelaisille, jota kautta osa-aikaruokolahtelaiset yrittäjät saavat mahdollisuuksia tutustua Ruokolahden tarjontaan. Rasilan rantaan tai muualle toteutettava tyylikäs toimistohotelli-etätyötilakokonaisuus voisi toimia kiintopisteenä tämänkaltaisen toiminnan edistämisessä.

Toteutettu

Työn alla / Suunnittelussa
Päivitys 31.12.2023
Rasilan satamaan suunnitellaan etätyötiloja ja niiden yhteyteen liiketilaa konttiratkaisuilla. Alla suuntaa antava kuva mahdollisesta ratkaisusta.

Vastuu
Markkinointi

Teemme Kehy:n, yrittäjäjärjestöjen, LUT- ja LAB- oppilaitosten ja muiden toimijoiden kanssa jatkuvasti aktiivisesti työtä yrittäjyys- ja yrittämistietoisuuden vahvistamiseksi. Toimimme aktiivisena linkkinä paikallisten yritysten ja maakunnallisten toimijoiden välillä.

Toteutettu
Päivitys 2.4.2024
Ruokolahden koululla järjestetään yrittäjyyspäivä ti 21.5., jossa koulun oppilaita viedään yhteiskuljetuksella vierailulle yrityksiin ja päivä päättyy koulun Leijonasalissa nuoren koodausyrittäjän yritystarinaesitykseen.

Päivitys 25.1.2024
Elinkeinosihteeri kävi Lappeenrannan korkeakoulukampuksella Boost your business -yritystapahtumassa ja keskusteli siellä mm. Lutes (LUT entrepreneur society) edustajien kanssa mahdollisesta vierailusta Ruokolahden peruskoululle ja ajatus sai alustavasti vihreää valoa.

Päivitys 30.9.2023
Ruokolahden yrittäjät ry järjesti syysretken Jyväskylän ja Laukaan seudulle 22.-24.syyskuuta. Retkellä olivat kunnasta mukana kunnanjohtaja ja elinkeinosihteeri. Retken yrityskohteita olivat Putki- ja kaivotehdas Rotomon Oy, energiapuunkorjuulaitteita valmistava TMK machinery, elämyspalveluita tuottava Laukaan Tupaswilla ja Ollinmäen viinitila. Lisäksi retkeen kuuluivat tapaamiset Laukaan yrittäjien kanssa ja vierailu Laukaan syysmarkkinoilla.  

Päivitys 31.8.2023
Elinkeinosihteeri tekee aktiivista yhteistyötä Kehyn ja yrittäjäjärjestön kanssa osallistuen mm. molempien hallituksiin. Oppilaitosten kanssa tehdään myös yhteistyötä ja elinkeinosihteeri vieraili Ruokolahden koululla huhtikuussa 2023 kertomassa yrittäjyydestä oppilaskunnan hallitukselle yhdessä yrittäjäyhdistyksen jäsenen kanssa.

Työn alla / Suunnittelussa
Päivitys 25.1.2024
Lutes esittely Ruokolahden peruskoulun 7.-9. luokkalaisille keväälle 2024 tavoitteena.
Tavoitteena on myös järjestää paikallisen yrittäjän esittely koululle, kenties samassa tilaisuudessa Lutesin kanssa.

Päivitys 31.8.2023
Oppilaitosyhteistyön lisääminen on tavoitteena.

Vastuu
Elinkeinotoimi

Ruokolahden kotisivuja ja muuta perusmarkkinointimateriaalia kehitetään jatkuvasti ja sitä markkinoidaan merkittävällä markkinointipanostuksella.

Toteutettu
Päivitys 31.8.2023
Kunnan verkkosivuja on kehitetty
- luotu mm. Ikäystävällinen Ruokolahti -sivu
- ikäihmisille on tehty paitsi nettisivu myös esitteitä (Minustako eläkeläinen? ja Ajanratoksi eläkepäiviin), joita saatavilla esim. kirjastossa
- Visit Ruokolahti -sivut päivitetty (FI ja EN)

Asukasmarkkinointikampanja tehty kesä-elokuussa 2023
- 2 x lehtimainokset Uutisvuoksessa
- Etelä-Suomeen kohdistettu some-kampanja

Kunnalle on toteutettu myös markkinointimateriaalia (esim. valokuvia, videoita, muuttajatarinoita) = tukee monikanavaisuutta ja voidaan hyödyntää esim. tulevissa markkinointikampanjoissa ja tapahtumissa

Erityisesti matkailijoita silmällä pitäen on tehty englanninkielistä materiaalia (yleisesite, kohde-esitteet ja nettisivut)

Työn alla / Suunnittelussa
Päivitys 31.12.2023
Asukasmarkkinointia ja etenkin vapaa-ajan asuntojen muuttamista pysyviksi asunnoiksi edistetään aktiivisella toiminnalla

Vastuu
Markkinointi

Osallistutaan vuosittain yritystila- ja yritystonttimarkkinoinnin merkeissä Ruokolahden kannalta tärkeimmille messuille yhdessä ruokolahtelaisten yritysten kanssa.

Toteutettu
Päivitys 25.1.2023
Kunta osallistui matkamessuille 18.-21.1.2024. Siellä kärkiviestinä oli kunnassa sijaitsevat nähtävyydet.

Muilla messuilla on saatu näkyvyyttä paikallisten yritysten kautta esim. Palikkapankki ja CreativeKaiku

Työn alla / Suunnittelussa
Päivitys 31.8.2023
Hyödyllisiä messuja selvitetään

Vastuu
Markkinointi

Toteutettu
Päivitys 8.4.2024

Omakoti-lehdessä julkaistaan viikolla 17 / 2024 kunnan mainos.

Talouselämä-lehden Kehittyvä Suomi -mainosliitteessä julkaistiin 15.3. Ruokolahden, Rautjärven ja Parikkalan kuntien yhteinen yrittäjille kohdennettu mainos.

Työn alla / Suunnittelussa
Päivitys 31.8.2023
Mainoskampanjoita on tehty muissa lehdissä, mutta ei yrittäjälehdessä.

Vastuu
Markkinointi

Selvitetään ja sen osoittautuessa järkeväksi rakennetaan valmius nopeasti tarjottaviin ”siirto- tai pikatiloihin”. Tällaisilla tiloilla voimme mahdollistaa kunnan ulkopuolisillekin yrityksille Ruokolahdelle asettumisen esim. tulipalon tai luonnonkatastrofin kohdatessa. Tällaisen valmiuden rakentamisessa on avainasemassa sujuva kommunikaatio paikallisen yrityskentän ja tilojen omistajien kanssa.

Toteutettu

Työn alla / Suunnittelussa
Päivitys 25.3.2024
Kunta on hakenut avustusta, jonka avulla Rasilanrantaan hankittaisiin toimitilaelementti, jossa olisi kaksi etätyötilaa. Alla suuntaa antava kuva mahdollisesta ratkaisusta.

Päivitys 31.8.2023
Kunnanhallituksen linjaus on, ettei kunta rakenna tiloja, vaan se on yritysten tehtävä. Rasilan satamaan suunnitellaan etätyötiloja, joita voi mahdollisesti käyttää jonkinlaiseen yritystoimintaankin.

Vastuu
Elinkeinotoimi ja Tekniset palvelut

Kunta toimii aktiivisesti yritysten kasvun ja kehityksen rahoittamisen tukena: Kunta resursoi hankekoordinaattoriin, joka auttaa yrityksiä ulkopuolisen rahoituksen hankinnassa. Ruokolahden kunta ja sen palveluksessa oleva Kehy terävöittävät entisestään aktiivisuuttaan erilaisten yrittäjien rahoitusmahdollisuuksien edistäjinä.

Toteutettu
Päivitys 31.12.2023
Kunnassa ei resursoitu vuodelle 2024 hankekoordinaattoriin. Kunta pyrkii ohjaamaan yritysten hankeasiat Kehylle, jossa on asiaan osaamista ja työvoimaa, josta kunta maksaa.
Kunnanjohtaja ja elinkeinosihteeri ovat perehtyneet aktiivisesti erilaisiin hankemuotoihin ja niiden hakemista edistetään kaikin mahdollisin keinoin.

Työn alla / Suunnittelussa

Vastuu
Kunnanjohtaja

Toteutettu
Päivitys 31.12.2023
Kunta on tukenut viestinnässä ja useissa tapahtumissa Kuitua rajakuntien kyliin -selvityshanketta. Lue lisää hankkeesta täältä: Etusivu - Rajakuntien kuitu

Työn alla / Suunnittelussa

Vastuu
Elinkeinotoimi

Kunta toimii aktiivisesti yhteistyössä senioriyrittäjien ja tunnettujen entisten ruokolahtelaisyrittäjien kanssa:

a. Kunta on tukena vahvan senioritoiminnan laajentamisessa vapaa-ajanasukkaiden piiriin.

Toteutettu
Päivitys 31.12.2023
Kunta on aktiivisesti tuonut senioriyrittäjien toimintaa esiin sähköisissä kanavissaan ja senioriyrittäjille on joulukuussa 2023 mm. perustettu oma sivu kunnan verkkosivustolle: Ruokolahden senioriyrittäjät - Ruokolahti 

Työn alla / Suunnittelussa
Päivitys 31.12.2023
Senioritoimintaa tuodaan enemmän esiin kesätorien yhteydessä 2024, sillä siellä tavoitetaan hyvin vapaa-ajanasukkaita.

Vastuu
Kunnanjohtaja ja Elinkeinotoimi

b. Kunta toimii yhteistyössä Kehy:n ja Etelä-Karjalan yrittäjien kanssa paikallisen yrityskummitoiminnan edistämisessä.

Toteutettu
Päivitys 31.12.2023
Kehyn Sven Langbein on Etelä-Karjalan aluekoordinaattori yrityskummeissa ja kummitoimintaa on.

Työn alla / Suunnittelussa

Vastuu
Kunnanjohtaja ja Elinkeinotoimi

c. Ruokolahtelaisten edelläkävijäyrittäjien, Ruokolahti-julkkisten, kokemuksia ja kumppanuutta ruokolahtelaisten yrittäjien kanssa pyritään edistämään.

Toteutettu

Työn alla / Suunnittelussa

Vastuu
Kunnanjohtaja ja Elinkeinotoimi

Toteutetun yrityskokemustutkimuksen tulokset puretaan ja tarvittaviin toimiin tartutaan pitkäjänteisellä otteella. Paikallisten yritysten huomiointimahdollisuudet kunnan hankinnoissa tutkitaan pieteetillä.

Toteutettu
Päivitys 2.4.2024
Yrityskokemustutkimuksen tuloksia on purettu ja niiden perusteella on tehty korjaavia toimenpiteitä.

Kuntien Yrityskokemus 2022 -tutkimus tehtiin puhelinhaastatteluina marras-joulukuussa 2022 Taloustutkimus Oy:n toimesta. Tutkimukseen osallistui Ruokolahdelta 47 yrittäjää, joista 26 toimi yksinyrittäjänä. Yritysten päätoimialat olivat palvelut, teollisuus ja rakentaminen, maa- ja metsätalous sekä kauppa.  

Tutkimuksen keskeisimpiä positiivisia tuloksia olivat, että Ruokolahti koetaan yritysympäristö turvalliseksi, yrityksen tulevaisuuteen Ruokolahdella luotetaan, vuorovaikutus kunnan kanssa on helppoa, asiointi kunnan virastojen kanssa sujuu hyvin ja kunta viestii asioistaan avoimesti ja aktiivisesti.

Kehitettävää kunnassa on paikallisten yritysten huomioimisessa hankinnoissa, reagoimisessa yritysten nopeasti muuttuviin tarpeisiin, yrittäjien ja yritysten tarpeiden huomioimisessa, vetovoimaisen yritysten sijaintipaikan mielikuvassa ja yritysten menestymisen edistämisessä kunnan toiminnalla.

Muita esiin nostettavia asioita tutkimuksessa on, että 68% yrityksistä ei kokenut rekrytointitarvetta seuraavan vuoden aikana. 

Työn alla / Suunnittelussa
Päivitys 2.4.2024
Tulosten analysointia jatketaan ja toimenpiteitä tullaan lisäämään.

Vastuu
Kunnanjohtaja ja Elinkeinotoimi